50 prosent ondskap – fortellerkafe 11. januar kl 1800

Heidi D - til volund

 

Heidi Dalsveen

Dette er fortellingen om alt det vakre man kan skape med sine hender, alt det vakre Volund kunne skape i møte mellom ild og jern. Dette er en fortelling om det når det onde skapes i smedens verktøy. Men hvorfor ble det så vondt?

Sagnet om Volund er en brutal fortelling fra norrøn diktning, det er snakk om ære, hevn og selv uskyldige barn blir myrdet når alt brått snur om. Forestillingen ser på hva som fører til onde handlinger. Fremført første gang på fortellerfestivalen ”Beyond the border” i samarbeid med musiker Mathilde Grooss Viddal. Her er forestillingen forenklet og fremføres av Mimesis Heidi Dahlsveen.

Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner nasjonalt og internasjonalt siden 1996. Hennes hovedfokus som forteller er å samtidsaktualisere tradisjonelle fortellinger. Ved siden av å fortelle, er Heidi ansatt som Høgskolelektor  i Fortellerkunst ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Heidi har gjennomført en rekke prosjekter med offentlig støtte rettet mot barn og unge og voksne og har skrevet en innføringsbok i muntlig fortellerkunst (Universitetsforlaget). 2014 fikk hun forfatterstipend til å skrive en bok om personlig fortelling. Våren 2015 forteller hun i Danmark, Sverige, Tyrkia og Østerrike og hun arbeider med det europeiske fortellerprosjektet Tales støttet av EU.

 

Inngangspenger 50 kroner