Forfatterarkiv: fortellerkafeoslo

Innkalling til årsmøte 31. mars kl 11:00

Innkalling til årsmøte for Fortellerkafé Oslo søndag 31. mars kl 11:00.

Saksliste:

 1. Velge møteleder samt godkjenne innkalling og saksliste
 2. Behandle årsberetning og årsregnskap
 3. Vedtektsendringer (se nedenfor)
 4. Velge styre- og varamedlemmer
 5. Vedta årsplan med budsjett
 6. Innkomne saker

Saker til årsmøte må sendes styret senest to uker før årsmøtet på e-post, til post (ætt) fortellerkafeoslo (dått) no

Norsk Fortellerforum vil innkalle til årsmøte kl 10:00 samme sted.

Forslag til vedtekstendringer (dersom NOFFs årsmøte velger å gjøre NOFF til en sovende organisasjon):

 1. Fortellerkafé Oslo skal være et møtested der fortellere i Oslo og omegn kan:
  – spre fortellerkunst gjennom månedlige fortellerkvelder. 
  – bidra til faglig utvikling og erfaringsutveksling.
  – skape et fortellermiljø og et nettverk for fortellerkunst.
 2. Foreningens styre skal ha fra fire til syv medlemmer og fra en til to varamedlemmer.
  Flertallet av styrets medlemmer, inkl. styreleder, må være aktive eller utdannede fortellere.
  Styreleder og et styremedlem i fellesskap tildeles foreningens signatur.
  Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer deltar.
  Styreleder har dobbeltstemme dersom stemmetallet står likt.
 3. Styret leder foreningen i samsvar med vedtektene og årsplanen.
  Styret konstituerer seg selv. Styremedlemmenes funksjonstid er to år av gangen. Det velges minst to nye medlemmer hvert år. Medlemmer kan maksimalt sitte tre perioder av gangen, ergo seks år. Uttreden av styret i løpet av funksjonstiden skal meddeles styret skriftlig og begrunnes.
 4. Styret skal sørge for at det føres referat fra alle styre- og årsmøter.
 5. Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet holdes innen 30. april hvert år og innkalles med tre ukers varsel. Årsmøte er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er tilstede. Agenda og saker som skal behandles av årsmøtet, må sendes til styret senest to uker før årsmøtet.
 6. Årsmøtet skal:
  1. Velge møteleder samt godkjenne innkalling og saksliste.
  2. Behandle årsberetning og årsregnskap.
  3. Vedta årsplan med budsjett.
  4. Velge styreleder, styre- og varamedlemmer.
  5. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Årsmøtets beslutninger treffes ved alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer og eventuell oppløsning av foreningen som krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.
 8. Nedleggelse av foreningen må vedtas av minst 2/3 av styrets medlemmer ved to årsmøter. Ved oppløsning av foreningen skal foreningens aktiva gå til tilsvarende virksomhet.

BLANDA DROPS: Fortellerkafé søndag 3. mars på Uhørt

Vi har invitert et knippe fin-fine fortellere som har med seg hver sin historie til Fortellerkafé 3. mars:

 • Ylva Sjaastad og Ove Welve
 • Synne Sagstad Imeland
 • Helga Samset
 • Tiril Bryn
 • Hasina Shirzad
 • Asgeir Døhl Dybvig
 • Kjetil Stavenes

Fortellerne velger fritt hva de vil fortelle, så det er dekket for en kveld med stor variasjon. Vi gleder oss til å se hvilke historier som dukker opp!

Inngang: 100,- (kontant/Vipps)
Sted: UHØRT i Strøget-passasjen (mellom Torggata og Storgata)
Tid: Søndag 3. mars kl. 19:00

Eufemia og Englefjert + Åpen mikk: Søndag 3. februar kl. 19.00 på Uhørt

Foto: Hedvig Magnhild Vollsne

I 1299 kom prinsesse Eufemia sammen med vennen sin Englefjert til Oslo. Eufemia skulle gifte seg med kong Håkon V Magnusson og bli dronning.

Fortellerforestillingen tar deg med til Oslo 800 år bakover i tid og den nesten sanne fortellingen fra middelalderen i Oslo er skapt av Catherine Langeland. Middelalder-Oslo var langt i fra mørk og trist. Oslo var en metropol med dans og musikk. Hissige biskoper og spreke kjerringer. Flotte riddere red rundt i gatene og sloss mot gærne svensker og grisene hadde en sentral plass hos den adelige stand. Kjærlighet, dramatikk, opposisjon og vennskap. Alt dette serveres i fortellingen om Eufemia og Englefjert.

Catherine Langeland har produsert en forestilling med musikk, sang og fortellerkunst sammen med Daniel Sandvik. Daniel og Catherine er begge fortellere, musikere og sangere med lang erfaring innen det frie musikk og teaterfeltet i Norge.

Forestillingen passer best for folk fra 5-100 og er underfundig, vakker, morsom og spennende. Den varer i 40 minutter og handler om savn, lek og vennskap.

Inngang: 100 kr (Vipps/kontanter)
Tid/sted: Uhørt (i Strøget-passasjen) kl 19:00

ÅPEN MIKK: Det blir åpen mikk etter Eufemia og Englefjert. Ta med deg en historie og meld deg på! Påmeldingsliste til åpen mikk fra 18:30. Tidsramme på inntil ti minutter per forteller.

Kom på FortellerHangout: Alle som vil er hjertelig velkommen til “forteller hangout” en time før forestilling.FortellerHangout begynner kl. 18 og er en slags oppvarming til selve forestillingen kl. 19. Her kan du mingle med venner og beskjente, du kan ta deg en forfriskning i baren, og du får også sjansen til å teste ut fantasien din med våre eventyrlige fortellerterninger og kort – helt ufarlig og gøyalt!

Vi sees til fortellerkveld søndag 3. februar 🙂

LURVELEVEN: Skrål og skrammel: Søndag 13. januar på Uhørt

Skrål og skrammel

“Og så en dag kom det en stille, stille mann, med et stille, stille brev. Og da foreldrene til Siri Anna så brevet ble de også helt stille.”

Fortellerforestillingen Lurveleven er en historie om den stillheten som kan oppstå når et familiemedlem blir borte og om hvordan en kan fylle tomrommet. Historien utspiller seg i et kvensk univers -omringet av store fjell, myr og mark, -og der en elvebåt kan ta oss med inn i en annen verden.

Skrål og Skrammel er en fortellertrupp bestående av Ørjan Steinsvik og Borghild Otelie Aasebøstøl og har siden 2015 har utarbeidet og fremført fortellinger med utgangspunkt i samiske og kvenske univers.

I forestillingen Lurveleven har de fått med seg musiker Cornelius Borger Østlie som deler sin musikalske tolkning av det kvenske universet som fortellerne utforsker.

Fortellere/manus: Ørjan Steinsvik og Borghild Otelie Aasebøstøl
Musikk: Cornelius Borger Østlie
Språkkonsulent: Tove Reibo

Forestillingen er utviklet i samarbeid med Kultnett AS og har fått støtte fra Scenekunst+ og Seanse. Bilder ved Pål Vegard Eriksen / Halti Kvenkultursenter.

UHØRT søndag 13. januar kl 19:00
Inngang: 100,- (Vipps eller kontant)

Kom gjerne på fortellerhangout fra klokka 18! Vi stiller med fortellerterninger og annet til å sette igang fortellerkreativiteten og sosialiseringa 🙂