Innkalling til årsmøte 31. mars kl 11:00

Innkalling til årsmøte for Fortellerkafé Oslo søndag 31. mars kl 11:00.

Saksliste:

  1. Velge møteleder samt godkjenne innkalling og saksliste
  2. Behandle årsberetning og årsregnskap
  3. Vedtektsendringer
  4. Velge styre- og varamedlemmer
  5. Vedta årsplan med budsjett
  6. Innkomne saker

Saker til årsmøte må sendes styret senest to uker før årsmøtet på e-post, til post (ætt) fortellerkafeoslo (dått) no

Norsk Fortellerforum vil innkalle til årsmøte kl 10:00 samme sted.