Mimesis Heidi Dahlsveen på 8. mars: Gygra – beist og brud

På selveste kvinnedagen er vi stolte av å presentere Mimesis Heidi Dahlsveen med “Gygra – beist og brud”.

Dette er fortellinger om den mangfoldige kvinnen møtt gjennom folkeeventyr, sagatradisjonen og norrøn mytologi. Det er hun som taler der andre ønsker hun skal tie, det er hun som blottlegger de harde fakta og styrer de skjebner som står stille.

Fortelleren Mimesis Heidi Dahlsveen sammenligner disse fortellingene med samtidens beretninger og egne narrativer for å forstå hvordan minnet påvirker vår identitet.

Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn – og utland. Hun deltatt på flere festivaler og i to EU prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun er førstelektor i muntlig fortellerkunst og i 2008 ga hun ut fagboken “innføring i muntlig fortellerkunst”, Universitetsforlaget. I 2019 kom hun med sin andre faglige bok. Hun har skrevet flere vitenskapelige artikler om muntlig fortellerkunst, hvor hun bruker kunstnerisk forskning som inngang til å forstå muntlig fortellerkunst og narrativer. Hennes fokus er å la de tradisjonelle fortellingene belyse samtidsaktuelle temaer. For tiden deltar hun i sitt tredje EU prosjekt: Common future, common ground – et prosjekt som ser på hvordan narrativer brukes for å stigmatisere og polarisere og hvordan fortelling kan demme opp for konflikter. Hun er medlem av forskergruppen «Art in society» og medeier i Skaldskur AS.

Ta med deg en venn eller to, eller til og med ti og kom på fortellerkafe søndag 8. mars kl. 19.00.

Vi sees på fortellerkafe!

Inngang: 100,-
Vipps/kontant

Facebook-arrangement for forestillingen finner du her