Søndag 4 mars, kl 19.00: Benedicte Hambro; Et familiært skråblikk på historien

Benedicte Hambro_preview

Er det en sammenheng mellom en offentlig familiehemmelighet i 1940, en barndomserindring fra 1962 og finanskrisen i Norge etter 1814? Kom og hør Benedicte Hambro fortelle «1814, 1905, og 1945 – et familiært skråblikk på historien».

Benedicte Hambro er forteller, forfatter og lærer. Hun har vært aktiv i det nordiske fortellermiljøet siden 1992 bl.a. som kursholder og medarrangør av Nordisk fortellerseminar.